Eldurs historie 

I starten af 1985, nærmere bestemt d. 15. februar, blev der indkaldt til stiftende generalforsamling i Reerslev hos Kenn og Dorthe Igel.

Sammen med et andet ægtepar, Preben Bjørn Madsen og Ajo Henriksen havde de fundet ud af, at der burde laves en rigtig ovalbane med alt tilhørende, og at denne bane passende kunne placeres i Hedeland, et kæmpe grusgravsområde, hvor der måtte være masser af plads.

For at begynde et sted, startede man selvfølgelig en lokalklub, så man kunne gå i forhandlinger med diverse myndigheder. Preben Bjørn var på det tidspunkt viceborgmester i kommunen, og derfor godt inde i procedurer og havde mange gode kontakter. Det skulle vise sig at være et godt udgangspunkt for hele den lange proces, der her blev sat i gang.

Vi fik faktisk en god behandling fra kommunen og specielt fra Hedelands ledelse. I løbet af 1988 havde Hedeland investeret over 200.000,- kr. i jordarbejde og fundering, så vi om efteråret i en regulær kuling, kunne afholde et stævne med over 50 deltagere. Dengang var det et stort stævne, og det skaffede os også omtale i den lokale avis.

Da vi så havde fået vores baner, opdagede vi, at med en baggrund på ca. 50 medlemmer (inklusive børn og kanariefugle), havde vi ikke kræfter og økonomi til at bygge videre på anlægget, og den 22. maj 1991 opstod en ny forening, Foreningen Islandshestecenteret Hedeland (FIH), med Georg V. Jensen som primus motor. Der blev bygget 16 bokse ved parkeringspladsen, et hus/sekretariat ved ovalbanen, som senere blev forlænget fra 200 til 250 m., ligesom der kom belægning på pasbanen. Der var mange sjællandske lokalklubber, som deltog i dette fælles projekt.

I 1997 blev lejekontrakten på området og baneanlægget overdraget til DI, der så satte projekteringen af 80 bokse (Ringborgen) i gang. Det var også et projekt baseret på delvis frivillig arbejdskraft.

Eldur har haft ansvaret for opsyn med banerne frem til december 2010, men fra 2011 blev Eldur ligestillet med de øvrige lokalklubber. Det var 25 år siden, at vi startede arbejdet med banerne, og vi skal nu til at nyde frugten af vores arbejde.

Man kan klart sige, at klubben har opfyldt sit formål i og med at baneanlægget står færdigt. Der har været afholdt Nordiske Mesterskaber her i 1998, og der afholdes DM hvert andet år også.

Men hvad med klubben og dens mennesker?

Ja, klubben har udviklet sig til en udpræget bredderidningsklub, med hovedvægten lagt på rideture rundt omkring, undervisning og socialt samvær med vores heste i centrum. Klubben laver ikke egne stævner på Hedeland, men har i mange år været med ved afviklingen af Sjællandsstævnet og deltager også i de fælles regionale arrangementer. Vi bruger dog banerne i det daglige til forskellige former for undervisning og fælles arrangementer.

Medlemstallet har været oppe omkring 150 og der er mange ’nye’ islænderfolk, som ønsker råd og vejledning af de ’gamle’ i klubben, hvilket vi glad og gerne giver dem.

I dag opfylder klubben et andet formål og har fået et andet liv end man havde forestillet sig fra starten, men det viser bare at klubben lever og har det godt.

Bliv medlem af Islænderklubben Eldur – tilmeld dig nu

…og få adgang til BILLIG TRAILERLEJE og GRATIS udlån af bid, udstyr, bøger, videoer og DVD

Tilmeld dig her