Indlæser Begivenheder

Vi vil gerne invitere til generalforsamling den 9. februar.

ELDUR’s generalforsamling, torsdag d. 9.2.2023, kl. 19.30
Reerslev Forsamlingshus, Tingstedvej 27, 2640 Hedehusene.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for 2022 til godkendelse.
3. Regnskab for 2022 til godkendelse.
4. Indkomne forslag. Indsendes inden 4.2.2023 på lisekondrup@gmail.com .
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 300,- incl. adgang til banerne i Hedeland.
6. Valg til bestyrelsen: på valg er
Birgitte Koczulab, villig til genvalg
Martin Berthelsen, villig til genvalg.
Wendy Christensen, villig til genvalg
Janne Friis
7. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Fredrik Guldberg.
8. Eventuelt.

Tilmelding inden den 1.2.2023 til lisekondrup@gmail.com
Vi glæder os til at se jer.